Alina Fonteneau

Artwork

Red Cowboy

Alina Fonteneau

Red Cowboy

Fibreglass

20 x 10 x 6 in (50.80 x 25.40 x 15.24 cm)

$2,750

Yin-Yang

Alina Fonteneau

Yin-Yang

Fibreglass

24 x 8 x 8 in (60.96 x 20.32 x 20.32 cm)

$2,750