Kevin Box

Artwork

Mini Pony (Blue)

Kevin Box

Mini Pony (Blue)

Bronze

()

$385

Mini Pony (Red)

Kevin Box

Mini Pony (Red)

Bronze

()

$385

Mini Pegasus (Silver)

Kevin Box

Mini Pegasus (Silver)

Bronze

()

$495

Folding Planes (Maquette) (37/50)

Kevin Box

Folding Planes (Maquette) (37/50)

Bronze

()

$4,500

Rock, Paper, Scissors (Maquette)

Kevin Box

Rock, Paper, Scissors (Maquette)

Bronze

()

$1,980

Conversation Peace (Maquette)

Kevin Box

Conversation Peace (Maquette)

Bronze

()

$2,200

The Present (16/50)

Kevin Box

The Present (16/50)

Bronze

()

$2,420